MS Word-Advanced

Free

Categories: Microsoft Office
Includes lifetime access

Course Overview

در این دوره،دانش و کاربرد مهارت­ های مورد اشاره در زیر را  می آموزید:

– استفاده از ویژگیهای پیشرفته در متن، پاراگراف، فرمت بندی ستونها و جداول. تبدیل متن به جدول و برعکس

– کار با ویژگیهای ارجاع دهی در متن: footnote, EndNote, caption

– ایجاد فهرستها: table of content, index, Cross reference

– افزایش بهره وری با استفاده از فیلدها، فرمها و الگوها

– بکارگیری ویژگیهای پیشرفته در ایجاد ایمیل ها و کار با قابلیت خودکارسازی امور با استفاده از ماکروها

– استفاده از قابلیت‌های link  و  embed کردن برای یکپارچه‌سازی داده‌ها

– بازنگری مستندات،کار با master documents و subdouments و استفاده از قابلیت‌های امنیتی مستندات

– کار با watermarks, sections, header and footer در مستندات 

تعداد ساعت:  12

تعداد جلسات: 6

تاریخ برگزاری: بر روی لینک کیلک کنید.